Konseling untuk Perubahan Perilaku

Definisi dan Tujuan Konseling Eureka Pendidikan – Konseling merupakan pemberian bantuan kepada individu yang sedang menghadapi masalah melalui wawancara dan dilakukan oleh konselor. Diharapkan...
Ahmad Dahlan
6 min read

Tujuan Model Pembelajaran Sains Berbasis Portofolio

Tujuan Model Pembelajaran Sains Berbasis Portofolio (PSPB) Eureka Pendidikan. Secara umum, tujuan pelaksanaan Model PSBP dapat dihubungkan dengan 3 aspek tujuan yakni : (1)...
Firdaus Muqarrobin
2 min read

Contoh Penelitian Beberapa Bentuk Desain Eksperimen

Contoh Penelitian Beberapa Bentuk Desain Eksperimen Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu : Single-Factor Pre-Exsperimental Design, Single-Factor Randomized Experimental...
Firdaus Muqarrobin
3 min read

Jenis Evaluasi Pembelajaran Dalam Pendidikan

Evaluasi dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai program yang telah dijalankan
Firdaus Muqarrobin
7 min read

Sejarah Hidup dan Pemikiran Tan Malaka

Sejarah Hidup dan Pemikiran Tan Malaka dalam Buku Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan Seri buku       : TempoTahun            : 2010Penerbit       ...
Firdaus Muqarrobin
4 min read