Buku Ajar

Kriteria Buku Teks Pelajaran

Buku teks diperlukan guna menunjang kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan mampu memilih buku teks yang sesuai untuk siswanya.
Ahmad Dahlan
3 min read