Pavlov

Pandangan Teori Belajar Behavioristik Pavlov

Teori Behaviorisme Pavlov adalah sebuah teori introspeksionisme yang sebuah teori yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan laporan subjektif
Ahmad Dahlan
3 min read